Donatie Dorpshuis de Tiphof

De Donatie voor 2022 is 7,50 euro en 8 euro voor 2023

 


Reden betaling: Donatie Dorpshuis de Tiphof

Door ondertekening en of toezending via digitale weg van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Dorpshuis Geesbrug;
om eenmaal per jaar het donatie bedrag te incasseren middels een automatische incasso-opdracht om het donatie bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze opdracht. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.