Gymnastiekvereniging      A.S.G 

GYM VERENIGING ASG en de JEUGD

Gymvereniging ASG is op zoek naar nieuwe jeugdleden.

Kom op maandag  gymmen in het dorpshuis.

Er is op de woensdag ook een turngroep.

Deze is voor meiden/jongens, die iets meer durven.

De lessen zijn gevarieerd, of toestellen, of balspellen, maar altijd

'voor elk wat wils'.

Je kan al meedoen met gymmen vanaf 3 jaar.

 

TOT SLOT de GYMTIJDEN OP EEN RIJ:

Maandag:  3/4/5jaar   16:15-17:00

                 6/7/8jaar      17:00-18:00

                 9 jaar enouder   18:00-19:00

                 Dames gym          19:00 – 20:00

Woensdag:  Turngroep    17:30 tot 19:00

                 


 

Wie oh Wie.... helpt ons ?  

Het bestuur van onze gymnastiekvereniging bestaat momenteel uit vier mensen:

Het zijn: Emmy van Nuil. Henriette Tohatta, Monique Koops en Manuela van der

Weide. 

Laatstgenoemde is penningmeester en de andere drie zijn bestuurslid.

Onze vereniging mist dus een voorzitter en ook een secretaris!

Mocht u lid zijn van onze vereniging? Of uw kind of een van uw kinderen?

Overweeg dan eens of u ons bestuur weer compleet wilt maken. Want een

gymnastiekclub  zonder voorzitter en zonder secretaris kan toch niet!

We rekenen op reacties: 291578 (Manuela)

 

 

 

 LESTIJDEN TURNGROEP

Woensdag: 17.30  -  19.00 uur

* wijzigingen voorbehouden!

 

 

 

Onder een aantal foto's van een eerdere uitvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 foto's jan Schonewille