KOOR 'DE   N O T E N K R A K E R S'  GEESBRUG

 

 

 

OPTREDEN 2014 BIJ DE AANLEGSTEIGER!         SCROLL VOOR MEER FOTO'S NAAR BENEDEN

Nieuwe dirigente bij 'de Notenkrakers' ?

Woensdag 15 april 2015  hadden de Notenkrakers een primeur.

Tijdens de repetitie namelijk, vroeg het oudste lid van de vereniging het woord.

Dat was een ongebruikelijk iets. Dus was iedereen verbaasd en even stil.

Wat gebeurt er? Wat krijgen we nou?

Stopt ze met haar carrière? Of...of.... Het antwoord was echter

simpeler. Het oudste lid, luisterend naar de naam Geertje Bakker, zou nog wel

eens een lied willen zingen, dat al lang niet meer aan de beurt was geweest.

Het lied 'Vrij zijn als een vogel' namelijk. Na wat discussie binnen de groep

werd besloten dat het lied gezongen zou worden, maar..... dan moest

Geertje het dirigeren. Dat zou ze toch wel niet durven dacht men!

Maar dat bleek een verkeerde gedachte, getuige deze foto:

 

Op de foto: Geertje zo vrij als een vogel! Haar carrière begint misschien pas ....

(Henk van Nuil stuurde deze opname naar de website en nu kan een ieder er getuige van zijn!)

 

 

 

Accordeonisten Jan en Paul begeleiden 'de Notenkrakers'

 


foto van een optreden een tijdje terug in de tijd 


Ook op het jaarlijkse feestje wordt menig 'nootje gekraakt' (JOOP HILBRANDS)

 

'de NOTENKRAKERS'

Koor 'de Notenkrakers' telt op dit moment 25 leden,

waaronder 2 accordeonisten en een dirigent.

De dirigent is nog maar net 'aangetreden'.

Het koor komt wekelijks bijeen op woensdagavond om te repeteren en treedt

daarnaast regelmatig op. Veelal in bejaardentehuizen.

Op zaterdag 26 oktober 2019 heeft het koor  in het dorpshuis 'de Tiphof', tijdens

de JAARLIJKSE ACCORDEONDAG. op getreden

 

 

 


optreden bij de aanlegsteiger (JOOP HILBRANDS)

 

 

Het bestuur bestaat uit zeven personen, t.w.

Marga Meyer (voorzitter) 

Yvonne van der Sleen (secretaris)

 (penningmeester 

Anneke Schepers (bestuurslid)

 

Jaap van Eck (bestuurslid)

Martje Oost (bestuurslid)