Nieuws VVG

I.V.M corona vooreerst geen activiteiten

 

  

 

.


 

 

 

 

 

 

 

 

    

Om al de bovenstaande activiteiten te organiseren zijn ook wij genoodzaakt om, na

tal van jaren, de contributie van het lidmaatschap van VVG op te hogen

naar € 7,50 per jaar en voor een gezin naar € 12,50 per jaar!

Deze contributie zal in de maand maart geïnd worden.

 

 

 
Even weten....

V.V.G. staat voor Vereniging Volksvermaak Geesbrug.

 Zij organiseert in het dorp Geesbrug diverse activiteiten voor jong en oud, o.a.:

 * de  tweejaarlijkse feestweek.

 * bingoavonden en - middagen

 * het jaarlijkse busreisje voor volwassenen

 * de avondvierdaagse

 * de intocht van Sinterklaas en zijn gevolg.

 

V.V.G. heeft een eigen website. Wilt u meer weten over haar activiteiten ga dan naar:

WWW.VVGEESBRUG.NL

Klik op bovenstaande link om meer VVG nieuws te lezen!